Marcia W Lent - Woodbury

no image Marcia W Lent to podmiot gospodarczy zarejestrowany jako Individual, który otrzymał pozwolenie numer 58 002953 na wykonywanie określonego zawodu na terenie Connecticut w USA. Zezwolenie to daje prawo do prowadzenia działalności z zakresu Licensed Clinical Social Worker. Zezwolenie weszło w życie dnia 08/05/1993 i przestaje obowiązywać po 12/31/2010. Unikalny numer, który został przypisany dla tego zezwolenia, to 2953. Na obecną chwilę status tej akredytacji to Inactive/Lapsed Due To Non-Renewal.
Clifford J Smith - Goldens Bridge screen

Clifford J Smith - Goldens Bridge

Clifford J Smith to podmiot zarejestrowany jako Individual, który uzyskał pozwolenie numer ELC 0155040-E2 na...
George B Repko - Danbury screen

George B Repko - Danbury

George B Repko to podmiot gospodarczy typu Individual, który otrzymał zezwolenie nr 70 820259 na wykonywanie wybranej...
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Im L Zamenhofa W Białymstoku screen

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Im L Zamenhofa W Białymstoku

Klinika Onkologii I Hematologii Dziecięcej jest poradnią kierowaną przez podmiot Uniwersytecki Dziecięcy Szpital...
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Humana Medica Omeda screen

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Humana Medica Omeda

Oddział Chirurgii OgÓlnej jest poradnią zarządzaną przez firmę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Humana...