John J Shepa - New Haven

no image John J Shepa to podmiot gospodarczy typu Individual, który otrzymał pozwolenie numer 70 820839 na wykonywanie wybranej usługi na obszarze Connecticut w USA. Zezwolenie to daje dostęp do prowadzenia działalności z zakresu Emergency Medical Technician. Zezwolenie weszło w życie w dniu 05/01/1982 i wygasa po 07/01/1991. Unikalny numer, który został przypisany tej licencji, to 820839. Na obecną chwilę status tej licencji to Inactive/Lapsed Due To Non-Renewal.
George B Repko - Danbury screen

George B Repko - Danbury

George B Repko to podmiot gospodarczy typu Individual, który otrzymał zezwolenie nr 70 820259 na wykonywanie wybranej...
Ronald F Nihill Jr  - Meriden screen

Ronald F Nihill Jr - Meriden

Ronald F Nihill Jr to podmiot typu Individual, który uzyskał licencję numer 70 850066 na wykonywanie wybranej...
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Im L Zamenhofa W Białymstoku screen

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Im L Zamenhofa W Białymstoku

Klinika Onkologii I Hematologii Dziecięcej jest poradnią kierowaną przez podmiot Uniwersytecki Dziecięcy Szpital...
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Humana Medica Omeda screen

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Humana Medica Omeda

Oddział Chirurgii OgÓlnej jest poradnią zarządzaną przez firmę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Humana...