George B Repko - Danbury

no image George B Repko to podmiot gospodarczy typu Individual, który otrzymał zezwolenie nr 70 820259 na wykonywanie wybranej usługi na terenie stanu Connecticut w Ameryce. Pozwolenie to daje dostęp do prowadzenia działalności z zakresu Emergency Medical Technician. Zostało ono wydane dnia 02/01/1982 i wygasa wraz z dniem 10/01/2000. Unikalny numer, który został nadany dla tej licencji, to 820259. Aktualny status tego zezwolenia to Inactive/Lapsed Due To Non-Renewal.
Clifford J Smith - Goldens Bridge screen

Clifford J Smith - Goldens Bridge

Clifford J Smith to podmiot zarejestrowany jako Individual, który uzyskał pozwolenie numer ELC 0155040-E2 na...
Ronald F Nihill Jr  - Meriden screen

Ronald F Nihill Jr - Meriden

Ronald F Nihill Jr to podmiot typu Individual, który uzyskał licencję numer 70 850066 na wykonywanie wybranej...
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Im L Zamenhofa W Białymstoku screen

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Im L Zamenhofa W Białymstoku

Klinika Onkologii I Hematologii Dziecięcej jest poradnią kierowaną przez podmiot Uniwersytecki Dziecięcy Szpital...
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Humana Medica Omeda screen

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Humana Medica Omeda

Oddział Chirurgii OgÓlnej jest poradnią zarządzaną przez firmę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Humana...